notesMANIFEST

Właśnie jesteś świadkiem powstania nowego kultu.Własnoręcznie poskładane notesy.Kultowe notesy.Notesy, które świadczą o Tobie.Wybierasz notes, który jest Tobą.Twój, mój notes świadczy o mnie. Tak myśl! Wyraź to! Wyraź siebie! Wydrukuj, zrób dziurkę w rogu lub więcej dziurek.Wsadź gwoździa i go zagnij.Weź do ręki nitownicę i zanituj.Jeszcze prościej – sznurkiem go związać …

notesMANIFEST Więcej »