« Powrót do poprzedniej strony

Urlopy bezpłatne

Udostępnij na Twoich social media:

Na pisemny wniosek pracownika pracodawca może udzielić mu urlopu bezpłatnego. Nie ma prawnej możliwości aby pracodawca mocą jednostronnej decyzji skierował pracownika na urlop bezpłatny. Taką decyzje może podjąć tylko pracownik. Okresu urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Przy udzielaniu urlopu bezpłatnego, dłuższego niż 3 miesiące, strony mogą przewidzieć dopuszczalność odwołania pracownika z urlopu z ważnych przyczyn (art. 174 kp).

Udostępnij na Twoich social media:
Shopping Cart
Przewiń do góry