« Powrót do poprzedniej strony

Test na stosunek pracy

Udostępnij na Twoich social media:

Zgodnie z art. 22 kp zatrudnienie w warunkach charakterystycznych dla stosunku pracy jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy. Aby zatrudnienie miało charakter stosunku pracy, musi spełniać wszystkie poniższe cechy:

  1. podporządkowanie pracownika kierownictwu pracodawcy
  2. odpłatność wykonywanej pracy
  3. wykonywanie pracy osobiście przez pracownika
  4. powtarzalność pracy w codziennych lub dłuższych odstępach czasu
  5. wykonywanie pracy „na ryzyko” pracodawcy, co oznacza, że pracodawca ponosi ujemne konsekwencje niezawinionych błędów popełnianych przez pracownika, obowiązany jest spełniać wzajemne świadczenie na rzecz pracownika w przypadkach zakłóceń w funkcjonowaniu zakładu np. przestoju, lub złej kondycji ekonomicznej przedsiębiorstwa.
  6. wykonywanie pracy w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę.

Umowa o wykonanie pracy nie posiadająca wyżej wymienionych cech nie powoduje powstania stosunku pracy, nawet jeżeli spełnia niektóre z wyżej wymienionych warunków. Gdy jednak w zawartej umowie występują z równym nasileniem cechy umowy o pracę i innej umowy (np. umowy zlecenia) wówczas rozstrzygająca o typie umowy jest wola stron.

Udostępnij na Twoich social media:
Shopping Cart
Przewiń do góry