« Powrót do poprzedniej strony

Świadectwo pracy

Udostępnij na Twoich social media:

Świadectwo pracy wydaje pracodawca osobie zatrudnionej obowiązkowo po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku pracy (art. 97 kp) jeżeli nie zamierza nawiązać z pracownikiem kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy. W przypadku nawiązania z tym samym pracownikiem kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni, pracodawca ma obowiązek wydać pracownikowi świadectwo pracy wyłącznie na jego wniosek, złożony w postaci papierowej lub elektronicznej. Wydanie świadectwa nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą.

Jeżeli pracodawca nie wyda w terminie lub wyda niewłaściwe świadectwo pracy pracownikowi przysługuje roszczenie o naprawienie szkody.

Udostępnij na Twoich social media:
Shopping Cart
Przewiń do góry