« Powrót do poprzedniej strony

Ochrona pracy pracowników młodocianych – czas pracy pracownika młodocianego

Udostępnij na Twoich social media:
  1. Czas pracy młodocianego w wieku do 16 lat nie może przekraczać 6 godzin na dobę.
  2. Czas pracy młodocianego w wieku powyżej 16 lat nie może przekraczać 8 godzin na dobę.
  3. Do czasu pracy młodocianego wlicza się czas nauki, w wymiarze wynikającym z obowiązkowego programu zajęć szkolnych, bez względu na to, czy odbywa się ona w godzinach pracy. Jeżeli dobowy wymiar czasu pracy młodocianego jest dłuższy niż 4,5 godziny, pracodawca jest obowiązany wprowadzić przerwę w pracy trwającą nieprzerwanie 30 minut, wliczaną do czasu pracy (art. 202 kp).
  4. Młodocianego nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej.
  5. Pora nocna dla młodocianego przypada pomiędzy godzinami 22.00 a 6.00.
  6. Przerwa w pracy młodocianego obejmująca porę nocną powinna trwać nieprzerwanie niemniej niż 14 godzin.
  7. Młodocianemu przysługuje w każdym tygodniu prawo do co najmniej 48 godzin nieprzerwanego odpoczynku, który powinien obejmować niedzielę, (art. 203 kp)
Udostępnij na Twoich social media:
Shopping Cart
Przewiń do góry