« Powrót do poprzedniej strony

Ocena ryzyka zawodowego – Wstęp

Udostępnij na Twoich social media:

Ryzyko zawodowe na stanowisku pracy oznacza prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywana pracą, powodujące straty w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych.

Po wprowadzeniu zmian w kodeksie pracy umieszczony został w art. 226 zapis dotyczący obowiązków związanych z szeroko pojętym ryzykiem zawodowym:

„Pracodawca:

  1. ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko,
  2. informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.”

Uformalnienie oceny stopnia ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą jest niezbędne do określania potrzeby działań prewencyjnych oraz przedstawienia pracownikowi narażonemu na to ryzyko informacji o tym co mu grozi i jak może przed tym się ustrzec. Nawet gdyby poinformowany o ryzyku kandydat na pracownika miał zrezygnować z przyjęcia pracy, informacja taka przy prowadzeniu szkolenia bhp jest obowiązkowym nieodłącznym elementem demokracji, i pierwszym warunkiem skuteczności prowadzonej prewencji. Uświadomienie istnienia ryzyka zawodowego w formie udokumentowanej, określonej i wymiernej jest dla pracodawcy podstawą poprawnego zarządzania bezpieczeństwem pracy.

Udostępnij na Twoich social media:
Shopping Cart
Przewiń do góry