« Powrót do poprzedniej strony

Ocena ryzyka zawodowego – metoda

Udostępnij na Twoich social media:

Identyfikację zagrożeń występujących na poszczególnych stanowiskach pracy przeprowadzono drogą :

  • obserwacji procesu pracy
  • wywiadu z pracownikami
  • analiza wypadków
  • analiza rocznej BHP

Dla oszacowania prawdopodobieństwa szkód oraz wartościowania ryzyka zawodowego zastosowano metodę Risk Score .

METODA RISK SCORE jest jakościową, wskaźnikową metodą oceny ryzyka, w której określane w definicji ryzyka prawdopodobieństwo skutków zdarzenia jest uszczegółowione i przedstawione przez trzy parametry ryzyka tj. skutki zdarzenia, ekspozycję na zagrożenie i prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia

R= S x E x P

S – potencjalne skutki, średnia arytmetyczna oceny strat ludzkich i materialnych

StrataStraty ludzkieStraty materialneWartość
poważna katastrofawiele ofiar śmiertelnychponad 30 mln PLN100
katastrofakilka ofiar śmiertelnych10-30 mln PLN40
bardzo dużaofiara śmiertelna500 tys.- 5 mln PLN15
dużaciężkie uszkodzenie ciała30 – 500 tys. PLN7
średniaabsencja5 – 25 tys. PLN3
małaudzielenie pierwszej pomocyponiżej 5 tys. PLN1

E– czas ekspozycji oddziaływania szkodliwych czynników na pracownika

OddziaływanieWartość
stałe10
częste (codzienne)6
sporadyczne (raz na tydzień)3
okazjonalne (raz na miesiąc)2
minimalne (kilka razy rocznie)1
znikome (raz do roku)0,5

P– prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia dla pracownika

ZagrożenieSzansaWartość
bardzo prawdopodobne50% (1 na 2)10
całkiem możliwe10% (1 na 10)6
mało prawdopodobne ale możliwe1% (1 na 100)3
tylko sporadycznie możliwe0,1% (1 na 1000)1
możliwe do pomyślenia0,01% (1 na 10 000)0,5
praktycznie niemożliwe0,001% (1 na 100 000)0,2
tylko teoretycznie możliwe0,0001% (1 na 1 000 000)0,1

Po określeniu wskaźnika ryzyka R, wartościowanie odbywa się wg przyjętej w metodzie skali:

R – ryzyko zawodowe, wartość liczbowa

Kategorie ryzykaWartośćDziałanie zapobiegawcze
małe< 20wskazana kontrola
akceptowalne21 – 70potrzebna kontrola
istotne71 – 270potrzebna poprawa
niepożądane271 – 1440potrzebna natychmiastowa poprawa
nieakceptowalne> 1440wskazane wstrzymanie pracy

Ryzyko zawodowe jest ściśle związane ze stanowiskiem pracy. Na każdym ze stanowisk wyodrębniono występujące na nim zagrożenia i odpowiednio przypisano im kategorie ryzyka. Dla każdej z kategorii ryzyka podane zostały rodzaje koniecznych do podejmowania działań korekcyjnych.

Kategorie ryzyka dla stanowisk zostały podane w kolumnie „Ryzyko” w karcie oceny ryzyka na stanowisku pracy.


Kategoria ryzyka
Podejmowane działania
Minimalne / małenie trzeba podejmować żadnych dodatkowych działań korekcyjnych, poza okresową kontrolą
Akceptowalnenależy podejmować okresowe działania profilaktyczno – zabezpieczające, zaproponowane w karcie oceny ryzyka na stanowisku pracy i wnioskach o ryzyku zawodowym oraz przeprowadzać ciągłą kontrolę.
Istotne / niepożądanenależy podjąć działania profilaktyczne zaproponowane w karcie oceny ryzyka na stanowisku pracy i wnioskach o ryzyku zawodowym i dążyć do zredukowania ryzyka do poziomu akceptowalnego; kontrola powinna być ciągła,wzmożona i wnikliwa
Udostępnij na Twoich social media:
Shopping Cart
Przewiń do góry