« Powrót do poprzedniej strony

Czym jest regulamin wynagradzania?

Udostępnij na Twoich social media:

Zgodnie z przepisem art. 772 Kodeksu pracy, pracodawca ustala w regulaminie wynagradzania warunki wynagradzania pracowników, oraz może ustalić także inne świadczenia związane z pracą i zasady ich przyznawania. Do grupy postanowień regulaminu ustalających warunki wynagradzania zaliczyć należy wszelkie postanowienia odnoszące się do systemu wynagradzania, składników wynagrodzenia i ich wysokości zasad przyznawania nagród i premii, dodatków do wynagrodzenia czy wynagrodzenia za czas przestoju.

Tryb ustalania regulaminów wynagradzania określony został w art. 772 Kodeksu pracy. Regulamin ustala pracodawca, a jeżeli u danego pracodawcy działa zakładowa organizacja związkowa, pracodawca uzgadnia z nią regulamin wynagrodzenia. Regulamin wynagradzania wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników, w sposób przyjęty u danego pracodawcy. Obecnie obowiązek wprowadzenia regulaminu wynagradzania mają tylko ci pracodawcy, którzy zatrudniają co najmniej 50 pracowników, jeżeli nie są oni w tym zakresie objęci układem zbiorowym pracy.

Pracodawca zatrudniający co najmniej 20, ale mniej niż 50 pracowników, może wprowadzić regulamin pracy i wynagradzania, a jest do tego zobowiązany gdy z takim wnioskiem wystąpi zakładowa organizacja związkowa.

Udostępnij na Twoich social media:
Shopping Cart
Przewiń do góry