Najnowszy post

Dla firmy

Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie BHP

Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Na zakres odpowiedzialności pracodawcy nie wpływają obowiązki pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy …

Czytaj dalej

Ostatnie wpisy

Wszystkie wpisy

 • Wszystkie
 • Dla firmy
 • Informatyka
 • Inne
 • Lifehacki
 • Niemcy
 • Rozwój osobisty
Wszystkie
 • Wszystkie
 • Dla firmy
 • Informatyka
 • Inne
 • Lifehacki
 • Niemcy
 • Rozwój osobisty
Dla firmy

Ochrona pracy pracowników młodocianych – zatrudnienie przy lekkich pracach

Młodociany może być zatrudniony na podstawie umowy o pracę przy wykonywaniu lekkich prac. Praca lekka nie może powodować zagrożenia dla życia, zdrowia i rozwoju psychofizycznego …

Czytaj dalej
Dla firmy

Przejęcie zakładu pracy na innego pracodawcę

Zgodnie z przepisem art. 231 Kodeksu pracy w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, staje się on z mocy prawa stroną w …

Czytaj dalej
Dla firmy

Ochrona pracy pracowników młodocianych – Wiadomości ogólne

Zatrudnianie pracowników młodocianych poddane zostało szczególnemu reżimowi prawnemu. Ze względu na właściwości psychofizyczne młodocianych, niezbędne jest objęcie ich wzmożoną ochroną w procesie pracy. W podobnej sytuacji …

Czytaj dalej
Dla firmy

Test na stosunek pracy

Zgodnie z art. 22 kp zatrudnienie w warunkach charakterystycznych dla stosunku pracy jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy. Aby …

Czytaj dalej
Dla firmy

Urlopy bezpłatne

Na pisemny wniosek pracownika pracodawca może udzielić mu urlopu bezpłatnego. Nie ma prawnej możliwości aby pracodawca mocą jednostronnej decyzji skierował pracownika na urlop bezpłatny. Taką …

Czytaj dalej
Dla firmy

Definicja stosunku pracy

Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca …

Czytaj dalej
Dla firmy

Czym jest regulamin wynagradzania?

Zgodnie z przepisem art. 772 Kodeksu pracy, pracodawca ustala w regulaminie wynagradzania warunki wynagradzania pracowników, oraz może ustalić także inne świadczenia związane z pracą i zasady …

Czytaj dalej
Dla firmy

Czym jest regulamin pracy?

Regulamin pracy ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników (art. 1041 kp) Regulamin pracy jest aktem wykonawczym …

Czytaj dalej
Dla firmy

Czym jest układ zbiorowy pracy

Układ zbiorowy pracy to forma szczególnego porozumienia między pracodawcą a związkami zawodowymi. Układy zbiorowe mogą określać szerzej uprawnienia pracowników pracujących w danej branży lub zakładzie. Mówiąc bardziej …

Czytaj dalej
Dla firmy

Hierarchia aktów prawnych w prawie pracy

Zatem hierarchia aktów prawnych obowiązujących w naszym kraju z uwzględnieniem specyficznych aktów prawa pracy wygląda następująco: Konstytucja RP – ustawa zasadnicza, Ustawy, a w tym Kodeks …

Czytaj dalej
Shopping Cart
Przewiń do góry