Najnowszy post

Dla firmy

Szkolenia BHP pracownika

Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy odbywa się jako: Szkolenie wstępne Szkolenie okresowe Szkolenie wstępne Szkolenie wstępne prowadzone jest jako „instruktaż ogólny” oraz „instruktaż …

Czytaj dalej

Ostatnie wpisy

Wszystkie wpisy

 • Wszystkie
 • Amazon KDP
 • Dla firmy
 • Informatyka
 • Inne
 • Lifehacki
 • Niemcy
 • Rozwój osobisty
Wszystkie
 • Wszystkie
 • Amazon KDP
 • Dla firmy
 • Informatyka
 • Inne
 • Lifehacki
 • Niemcy
 • Rozwój osobisty
Dla firmy

Szkolenia BHP pracownika

Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy odbywa się jako: Szkolenie wstępne Szkolenie okresowe Szkolenie wstępne Szkolenie wstępne prowadzone jest jako „instruktaż ogólny” oraz „instruktaż …

Czytaj dalej
Dla firmy

Mobbing

Pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi. Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u …

Czytaj dalej
Dla firmy

Szkolenia BHP pracodawcy

Pracodawca jest obowiązany odbyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków. Pierwsze takie szkolenie powinno się odbyć …

Czytaj dalej
Dla firmy

Okoliczności nie będące dyskryminowaniem bezpośrednim lub pośrednim

Zasady równego traktowania w zatrudnieniu nie naruszają działania, proporcjonalne do osiągnięcia zgodnego z prawem celu różnicowania sytuacji pracownika, polegające na: niezatrudnianiu pracownika z jednej lub …

Czytaj dalej
Dla firmy

Formy szkoleń BHP

Szkolenie BHP może być przeprowadzone w formie: instruktażu – rozumie się przez to formę szkolenia o czasie trwania nie krótszym niż 2 godziny lekcyjne, umożliwiającego uzyskanie, …

Czytaj dalej
Dla firmy

Świadectwo pracy

Świadectwo pracy wydaje pracodawca osobie zatrudnionej obowiązkowo po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku pracy (art. 97 kp) jeżeli nie zamierza nawiązać z pracownikiem kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od …

Czytaj dalej
Dla firmy

Szkolenia BHP – informacje ogólne

Podstawa prawna: art. 2372 – 2375 ustawy Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974r. z późniejszymi zmianami rozporządzenie ministra gospodarki i pracy z dnia 27 lipca …

Czytaj dalej
Dla firmy

Równe traktowanie w stosunkach pracy

Pracownicy powinni być równo traktowani w stosunkach pracy w zakresie: nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy warunków zatrudnienia awansowania, oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia …

Czytaj dalej
Dla firmy

Wypadki przy pracy

Wypadkiem przy pracy jest każde zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć i mające związek z pracą. Należy w tym miejscu nadmienić, czym …

Czytaj dalej
Dla firmy

Wygaśnięcie umowy o pracę

Umowa o pracę wygasa w przypadkach określonych w kodeksie oraz w przepisach szczególnych. Wygaśnięcie umowy o pracę jest to ustanie umowy z mocy zdarzenia określonego w ustawie, …

Czytaj dalej
Shopping Cart
Przewiń do góry