Najnowszy post

Dla firmy

Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie BHP

Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Na zakres odpowiedzialności pracodawcy nie wpływają obowiązki pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy …

Czytaj dalej

Ostatnie wpisy

Wszystkie wpisy

 • Wszystkie
 • Dla firmy
 • Informatyka
 • Inne
 • Lifehacki
 • Niemcy
 • Rozwój osobisty
Wszystkie
 • Wszystkie
 • Dla firmy
 • Informatyka
 • Inne
 • Lifehacki
 • Niemcy
 • Rozwój osobisty
Dla firmy

Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie BHP

Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Na zakres odpowiedzialności pracodawcy nie wpływają obowiązki pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy …

Czytaj dalej
Dla firmy

Uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę.

W razie ustalenia, że wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, sąd pracy – …

Czytaj dalej
Dla firmy

Teczka pracownicza – wstęp

Jak wynika z rozporządzenia w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy pracodawca ma obowiązek założyć i prowadzić oddzielnie dla …

Czytaj dalej
Dla firmy

Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy lub płacy

Zgodnie z art. 42 § l kp, przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę stosuje się odpowiednio do wypowiedzenia wynikających z umowy warunków pracy i płacy. Wypowiedzenie …

Czytaj dalej
Dla firmy

Ochrona pracy pracowników młodocianych – urlopy wypoczynkowe

Młodociany uzyskuje z upływem 6 miesięcy od rozpoczęcia pierwszej pracy prawo do urlopu w wymiarze 12 dni roboczych. Z upływem roku pracy młodociany uzyskuje prawo do …

Czytaj dalej
Dla firmy

Rozwiązywanie umów o pracę

Zgodnie z art. 30 § l Kodeksu pracy umowa o pracę rozwiązuje się na mocy porozumienia stron, przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu …

Czytaj dalej
Dla firmy

Ochrona pracy pracowników młodocianych – czas pracy pracownika młodocianego

Czas pracy młodocianego w wieku do 16 lat nie może przekraczać 6 godzin na dobę. Czas pracy młodocianego w wieku powyżej 16 lat nie może przekraczać …

Czytaj dalej
Dla firmy

Treść umowy o pracę

Przepis art. 29 Kodeksu pracy określa: wymagania, jakim powinna odpowiadać treść każdej umowy o pracę; oraz formę, w jakiej umowa ta powinna być zawarta. Umowa …

Czytaj dalej
Dla firmy

Ochrona pracy pracowników młodocianych – ochrona zdrowia młodocianego

Młodociany podlega wstępnym badaniom lekarskim przed przyjęciem do pracy oraz badaniom okresowym i kontrolnym w czasie zatrudnienia. Jeżeli lekarz wyda orzeczenie, że dana praca zagraża zdrowiu …

Czytaj dalej
Dla firmy

Rodzaje umów o pracę

Zgodnie z art. 25 Kodeksu pracy pracodawca ma możliwość zawarcia jednej z trzech rodzajów umów: umowę o pracę na okres próbny umowę o pracę na …

Czytaj dalej
Shopping Cart
Przewiń do góry